SZKOLENIE MENADŻERSKIE – ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIEM SOBĄ W CZASIE

Cel:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia w swoich zespołach nowych standardów oraz narzędzi wspierających zarządzanie w oparciu o dobrze zdefiniowane cele.
 • Zrewidowanie dotychczasowych praktyk, utartych schematów i rutyn poprzez analizę.
 • Rozwój nowych umiejętności przy wyznaczaniu i realizacji różnych typów celów.
 • Stworzenie katalogu dobrych praktyk do zastosowania indywidualnego, zespołowego lub organizacyjnego.

 

 

Rezultat:

 • Poznasz najpopularniejsze metody związane z definiowaniem, wyznaczaniem celów oraz monitorowaniem ich realizacji i ewaluacją.
 • Stworzysz indywidualną metodę wyznaczania swoich celów.
 • Nauczysz się jak rozróżniać cele z uwagi na ich charakter i właściwości.
 • Poznasz praktyczne metody wspierające zarządzanie przez cele.

Program (1 dzień):

 • Omówienie dotychczasowych doświadczeń uczestników w zakresie objętym przedmiotem szkolenia.
 • Czym są cele, skąd się biorą i co mówi o nich teoria?
 • Zarządzanie celami w projektach.
 • Ćwiczenie z omówieniem # 1.
 • Omówienie najpopularniejszych metod definiowania celów:

– SMART,
– SMARTER,
– pytania kartezjańskie,
– OKR (Objectives and Key Results)/KPI (Key Performance Indicators),
– Metoda 3 odważnych kroków (3 bold steps);

 • Wdrażanie zarządzania przez cele w organizacji.
 • Wskaźniki realizacji (ewaluacja celów).
 • Współpraca w realizacji celów.
 • Ćwiczenie z omówieniem # 2 (Moja metoda zarządzania celami).
 • Podsumowanie.

Program (2 dzień):

 • Omówienie dotychczasowych doświadczeń uczestników w zakresie objętym przedmiotem szkolenia.
 • Czym, tak naprawdę, możemy zarządzać w kontekście czasu.
 • Omówienie 4 generacji zarządzania czasem.
 • Jaka jest różnica między zarządzeniem czasem a zarządzeniem sobą w czasie?

– Jak ustalać cele?
– Jak planować, wykorzystując metodę GTD?
– Co to jest metoda TRZOS?
– Co to jest metoda ALPEN?

 • Jak ustalać czas pracy według zasady 60:40

– Co to jest macierz Eisenhowera?
– Jak ustalać priorytety według zasady Pareto i ABC?

 • Krzywa dobowa aktywności i jak wykorzystywać szczyt energetyczny?
 • Co robimy źle, czyli jak eliminować ropraszacze?
 • Podsumowanie.

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Dyskusje

Termin: Spytaj o nowy termin  poczta@akademiakompas.pl   

Godziny: 8:30-14:30

Cena: 1900,00 zł

Trener prowadzący: Dawid Samulewicz

Specjalista z zakresu biznesu –  Zarządzanie projektami, Negocjacje i Mediacje, Prawo.

Ukończył MBA, Prawo ( studia magisterskie) oraz studia podyplomowe z negocjacji i mediacji.

Jest wykładowcą programu MBA na Politechnice Gdańskiej.

 

KONTAKT:

Akademia Rozwoju Osobistego Kompas
Natalia Hulecka
biuro@akademiakompas.pl
tel. +48 513 013 332