Skuteczność w działaniu – Małgorzata Dudek – zaproszenie na szkolenie