Rodzaje coachingu

Wiele osób słysząc słowo „coaching” od razu kojarzy je z modą na angielskie słówka, którymi często niepotrzebnie zastępujemy polskie odpowiedniki. Między innymi dlatego niewiele osób poważnie podchodzi do tego tematu. Tymczasem okazuje się, że nie tylko sama nazwa jest na polskim gruncie nowa – to, co się za nią kryje również można uznać za najnowszy krzyk mody.

Coaching to w dosłownym tłumaczeniu szkolenie.Z czego? Cóż, okazuje się, że niemal ze wszystkiego, natomiast to co wyróżnia zwolenników tego zjawiska to przekonanie, że zawsze możemy uczyć się od kogoś, kto wie lepiej. Coaching skupia się na rozwijaniu nie konkretnych umiejętności praktycznych, lecz na trenowaniu podejścia do świata i zdolności do obierania i realizowania celów. To co jest istotą coaching to fakt, że szkolisz sam siebie.

Istnieje wiele rodzajów coachingu, ponieważ istnieje wiele sfer, w których ludzie chcą się szkolić.Najbardziej pierwotnym rodzajem „korepetycji” jest coachingu personalny. Taki proces przygotowuje się do indywidualnych potrzeb, a polega on na takim prowadzeniu osoby biorącej udział w coachingu, by zauważyła ona swoje mocne i słabe strony dążąc do uwydatniania tych pierwszych i likwidowania drugich. Dzięki obserwacji z zewnątrz jest to dużo łatwiejsze, i wiele osób korzystających z usług profesjonalnego coacha to potwierdza.

Life coaching jest bardzo podobny, przez co często mylony. O ile ten pierwszy skupia się na poznawaniu własnego „ja” i rozwiązywaniu problemów jakie sami dostrzegamy w swojej osobie, o tyle life coachingu ma nas przygotować do kontaktu ze światem zewnętrznym. Celem tego procesu jest podniesienie jakości życia, w tym towarzyskiego, poprzez naukę radzenia sobie z problemami interpersonalnymi. Z life coachingu korzystają na przykład single pragnący żyć pełnią życia, osoby mające problemy z relacjami rodzinnymi czy osoby, które nie są zadowolone z tego, jak ich osoba prezentuje się w oczach innych. Life coaching koncentruje się na rozwiązywaniu konkretnych problemów przy pomocy konkretnych narzędzi.

Coaching nie dotyczy jednak tylko życia codziennego. Dowodem na to jest istnienie zawodowej i biznesowej odmiany szkoleń. W tej dziedzinie szkoleniowcy oraz ich klienci skupiają się na poprawie sytuacji zawodowej. Coaching zawodowy (grow coaching) stanowi przygotowanie do zajmowania stanowiska w przedsiębiorstwie, nie szkoląc przy tym konkretnych, wynikających z zawodu umiejętności. Koncentruje się on natomiast na nabywaniu i poprawie umiejętności pobocznych, które pozwalają na lepsze dopasowanie się do wymogów rynku. Coaching biznesowy (inaczej leadership coaching) kierowany jest do samodzielnych specjalistów i przedsiębiorców, którzy skupiają się na przykład na rozwijaniu umiejętności potrzebnych przy kontaktach z klientami czy pracownikami. Sprawdza się on szczególnie w przypadku managerów, których zadania w dużej mierze opierają się na relacjach interpersonalnych.

Pochodną coachingu jest tak zwany mentoring, który zakłada istnienie osoby – mentora, którego zadaniem jest kierowanie szkoloną osobą, aby ta nauczyła się działać w sposób podobny do mentora.

Coaching to angielskie słówko, za którym kryje się bardzo wiele definicji i znaczeń. Jeszcze kilka lat temu „coach” kojarzył się wyłącznie z trenerami amerykańskich drużyn sportowych, natomiast dziś stanowi pokaźną dziedzinę życia. Wiele osób właśnie dzięki tego typu pomocy rozwiązuje swoje problemy, a to wystarczy by ocenić użyteczność tego zjawiska.