REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Cel:

Celem biznesowym jest:

– otrzymanie informacji o najlepszych praktykach rekrutacyjnych

– stworzenie dla stanowiska w firmie opisu stanowiska niezbędnego do procesu efektywnej rekrutacji

– poznanie odpowiednich schematów rekrutacyjnych

–  zdobycie wiedzy o metodach rekrutacji

– zrozumienie kandydatów, ich reakcji i zachowania

– poznanie i przepraktykowanie procesu rekrutacji w bezpiecznym środowisku szkoleniowym.

Program:

 1. Opis stanowisk i zakresy czynności
 • Formularze stanowiskowe
 • Poziomy zaszeregowań
 • Matryca kompetencji
 • Po co wniosek rekrutacyjny i zakres czynności ?
 • Określanie zadań i wartości rozwojowych
 • Charakterystyka pracownika – typologia kandydatów
 1. Wybór kandydatów do rekrutacji
 • Poszukiwanie kandydatów
 • Jak przeprowadzić wstępną selekcję CV?
 • Kontakt z kandydatami
 • Uwaga na dyskryminację
 1. Przygotowanie do rekrutacji
 • Planowanie procesu
 • Kwestionariusz osobowy – jak go stworzyć?
 • Przygotowanie i struktura rozmowy rekrutacyjnej
 • Lista kontrolna do rozmowy rekrutacyjnej
 • Jak połączyć rekrutację z budowaniem wizerunku firmy
 • Określenie kryteriów selekcji
 1. Rekrutacja
 • Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Rozmowa rekrutacyjna
 • Otwarcie rozmowy

a) Pytania w rekrutacji :

 • Rodzaje pytań rekrutacyjnych
 • Jak zadawać pytania rekrutacyjne?
 • Cele pytań rekrutacyjnych
 • Pytania o doświadczenie
 • Pytania kompetencyjne
 • Pytania motywacyjne

b) Obserwacja kandydata:

 • Obserwacja zachowań
 • Obserwacja niewerbalności

c) Rodzaje wywiadu:

 • Wywiad sytuacyjny
 • Wywiad skierowany na pracę
 • Wywiad psychologiczny
 • Wywiad wstępny w stresie

d) Zakończenie rozmowy rekrutacyjnej

 • Po co w ogóle oceniamy?
 • Jak oceniać kandydata po rozmowie?
 • Mocne strony i błędy oceny
 1. Wdrożenie kandydata do firmy – komunikacja wprowadzająca
 • Miejsce i cele firmy
 • Wprowadzenie do zespołu
 • Zasady pracy
 • Zadania i obowiązki

 

Termin: spytaj o nowy termin poczta@akademiakompas.pl  

Godziny: 9:00-15:00

Cena: 1900 zł

Trener prowadzący: Małgorzata Dudek

W latach 2001 – 2009 pracownik Bank Handlowy / Citi. Osoba zarządzająca zespołami od 4 do 30 osób. Aktywny rekruter oraz audytor wewnętrzny. Realizator projektów budujących komunikacje wewnątrz organizacji oraz projektodawca i realizator badań satysfakcji pracownika jak również wdrażania planów naprawczych w zakresie satysfakcji pracowniczej.  Posiada doświadczenie w tworzeniu matrycy kompetencji oraz systemów ocen okresowych. Praktyk modeli ciągłego doskonalenia i systemów jakościowych. Realizator projektów związanych z tworzeniem map procesów,  optymalizacją procesów oraz tworzeniem procedur systemowych. Aktywny organizator projektów CSR , akcje fundacji Kronenberga oraz wewnętrznego ruchu  na rzecz rozwoju.

Ukończyła kierunku studiów to : Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coaching.

Ukończona szkoła trenerska  w Grupie ODiTK (Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego). Certyfikowany coach z akredytacją ICF na poziomie ACC oraz  Akademia Mediacji – 90 godz. Ełen kurs mediacyjny.

Wykładowca Coachingu w Wyższej Szkole Psychologicznej.

Autorka artykułów :

– Miesięcznik Benefit nr 1(13)/2013 o tematyce „ Trudne rozmowy z pracownikami”

– Miesięcznik Benefit nr 2(14)/2013 o tematyce „ Budowanie autorytetu menadżera”

– Miesięcznik Benefit nr 3 (15)/2013 o tematyce „Kreatywność w zarządzaniu”

– Miesięcznik Benefit nr 12/2013 o tematyce „ Efektywne rozwiązywanie konfliktów”

– Miesięcznik Benefit nr 6/2017 o tematyce „Znaczenie wewnętrznej komunikacji”

Członek stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council) oraz ICF (International Coach Federation).

Od  15 lat twórca i współtwórca projektów rozwojowych. Miłośniczka procesu ciągłego doskonalenia  i usprawniania procesów.  Celem  w procesie szkoleniowym jaki sobie stawia jest zdobycie umiejętności przez uczestników, którzy w sposób aktywny i bezpieczny szkoleniowo dokonują procesu zmiany .