PRAWIDŁOWE ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

Etykieta produktu spożywczego jest nośnikiem wielu informacji mających wpływ na podejmowanie przez konsumentów decyzji o jego zakupie. Dla współczesnego odbiorcy oznakowanie żywności stanowi podstawowe źródło wiedzy o produkcie i sposobie jego użytkowania. Z etykiety dowiadujemy się także o właściwościach produktu, jego wpływie na zdrowie, cechach szczególnych. Dlatego poza interesującą grafiką i atrakcyjną kolorystyką etykieta musi zawierać rzetelne informacje o produkcie.

Skąd czerpać wiedzę o prawidłowym znakowaniu żywności? Gdzie szukać przepisów prawnych dotyczących znakowania produktów spożywczych i jak je rozumieć? Odpowiedzi otrzymasz podczas szkolenia z Prawidłowego znakowania żywości w Akademii Kompas.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów zarządzania jakością, technologów i liderów obszarów produkcyjnych, planistów produkcji, specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie specyfikacji produktów i etykiet spożywczych, a także pracowników służb kontroli żywności odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat m.in.: – zagrożeń związanych z nieprawidłowym oznakowaniem żywności – obowiązujących przepisów prawnych, międzynarodowych i krajowych, regulujących prawidłowe oznakowanie żywności. – bezpiecznej żywności: śledzenia żywności: Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, wymagania standardów: ISO 9000:2005, ISO 22000:2005, BRC, IFS, HACCP. – Roli organów administracji państwowej.

Specyfika szkolenia

Kurs trwa 8 godzin szkoleniowych, a jego cena obejmuje materiały szkoleniowe, zestaw narzędzi szkoleniowych oraz nadzór trenerski. Maksymalna liczba osób w grupie: 10.

 

PRAWIDŁOWE ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

Termin szkolenia: 29.09.2017r.

Godziny szkolenia:

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 20.07.2017r. – 20.09.2017r.

Miejsce szkolenia: ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn

Cena szkolenia: 1300zł netto. Szkolenie z możliwością dofinansowania.

Prowadzący: Wioletta Łukaszuk

Od 2005r. trener i projektant szkoleń w zakresie systemów zarządzania jakością oraz zapewnienia jakości i wdrażania innowacji produktowej; konsultant, audytor wewnętrzny, wdrożeniowiec systemów zarządzania jakością GMP/GHP/HACCP, ISO 22000, ISO 9001, FSSC, BRC, IFS. Certyfikowany ekspert w dziedzinie prawa żywności. Dietetyk. Świadczy profesjonalne usługi dla różnych firm już od wielu lat.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawowe obowiązki podmiotów branży spożywczej w zakresie znakowania żywności.

 1. generalne zasady i przepisy prawne znakowania żywności;
 2. omówienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
 • zakres stosowania i definicje, omówienie zasad znakowania produktu, nazwa i skład produktu, składnik alergenne, substancje dodatkowe, pochodzenie, data trwałości.
 1. znakowanie wartością odżywczą: zasady oznaczania wartości odżywczych, dobrowolne systemy znakowania wartością odżywczą (RWS).
 2. aktualne zmiany w rozporządzeniu MRiRW w sprawie znakowania środków spożywczych: omówienie istotnych zmian w wymaganiach prawnych w zakresie znakowania;
 • jak przygotować etykietę – obowiązkowe elementy w znakowaniu, prezentacji i reklamie środków spożywczych (wymogi dot. nazwy, terminu przydatności do spożycia, producenta, warunków przechowywania itd.)
 1. obowiązujące przepisy prawne dotyczące znakowania żywności:
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 17., poz. 1225 z póżn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. Nr 5 z 2001 r., poz. 44 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);
 • Dyrektywa nr 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz.Urz. UE Nr L 109 z dnia 06.05.2000r. z późn. zm.).

 

KONTAKT:

Akademia Rozwoju Osobistego Kompas

Małgorzata Dudek

poczta@akademiakompas.pl

tel. +48 500 181 698