NEGOCJACJE W BIZNESIE

Cel:

Dzięki szkoleniu uczestnik poprzez zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia skutecznych procesów negocjacyjnych – zrozumie mechanizmy wpływające na negocjujące strony oraz skutki przyjęcia niewłaściwych rozwiązań. Omówienie i przećwiczenie w praktyce zagrożeń czyhających na negocjatorów uwidoczni pułapki jakie mogą się pojawić w toku rozmów np.: impasy, manipulacje, zachowania nieetyczne etc.
Za sprawą symulacji oraz przeprowadzonych ćwiczeń uczestnik będzie wiedział i znał metody eliminacji stereotypów związanych z technikami negocjacyjnymi oraz konfliktem interesów co pozwoli mu zmienić dotychczasowe postawy. Uczestnik podczas szkolenia wypracuje katalog dobrych praktyk oraz rekomendacji co pozwoli mu na lepszy dobór narzędzi wspierających codzienną pracę z klientem, współpracownikami czy przełożonymi. Nie pozostanie to też bez znaczenia dla poprawy sfery osobistej.

Uczestnik nabędzie również kompetencje społeczne, które pozwolą na lepsze prowadzenie negocjacji co z kolei pozwoli mu wyeliminować zagrożenia jakie niosą za sobą źle prowadzone negocjacje np.: wysokie koszty, opóźnienia, utrata zaufania.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie potrafił wprowadzić nowe rozwiązania co w połączeniu z podniesieniem świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów pozwoli mu lepiej prowadzić negocjacje z klientami, współpracownikami lub przełożonymi.

Program:

1. Wprowadzenie do ogólnej teorii negocjacji:

a. Czym są negocjacje i skąd biorą się związane z nimi trudności?

  • – prezentacja koła konfliktu,
  • – kilka słów o psychologii w negocjacjach,
  • – jak w czasie negocjacji działa nasz umysł?

b. Fazy negocjacji.

c. Najbardziej znane style negocjacyjne.

d. Analogie do sztuk walki – dlaczego przegrywamy w negocjacjach lub wychodzimy z nich poobijani?

2. Ćwiczenie #1.

3. Omówienie wniosków z ćwiczenia #1.

4. Omówienie metod pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach: przełamywanie impasów, reakcja na manipulację, obrona przed niepożądanymi zachowaniami, ultimatum, zerwanie negocjacji.

5. Ćwiczenie #2

6. Omówienie wniosków z ćwiczenia #2.

7. Prezentacja studium przypadku.

8. Przygotowanie arkusza analizy i planowania negocjacji.

9. Ćwiczenie #3.

10. Omówienie wniosków z ćwiczenia #3.

11. Stworzenie katalogu dobrych praktyk do wdrożenia w pracy/życiu.

12. Podsumowanie.

13. Ankieta ewaluacyjna.

Termin: Spytaj o nowy termin  poczta@akademiakompas.pl   

Godziny: 8:30-14:30

Cena: 2500,00 zł

Trener prowadzący: Dawid Samulewicz

Dyrektor Krajowy – GreenWood Resources Poland Sp. z o.o.
2013 – 2014
Specjalista ds. pozyskiwania gruntów – GreenWood Resources Poland Sp. z o.o.
2011 – 2013
Menedżer Projektu – Nowa Energia S.A.
2009 – 2011
Menedżer Projektu Związek Harcerstwa Polskiego.
2007 – 2008
Podinspektor – Urząd Marszałkowski województwa
Warmińsko – Mazurskiego.
2006 – 2007
Konsultant ds. nieruchomości.
1997 – 2009 Wolontariusz oraz opiekun dzieci i młodzieży podczas letnich kolonii i obozów.

 

KONTAKT:

Akademia Rozwoju Osobistego Kompas

Natalia Hulecka

biuro@akademiakompas.pl

tel. +48 513 013 332