Małgorzata Dudek 3 coach

Małgorzata Dudek | Kreatywny trener i coach.
W coaching specjalizacja w pracy z osobami wypalonymi zawodowo oraz w procesie zmiany nawyków. Specjalista z obszaru  zarządzania, kompetencji osobistych oraz sprzedaży. Od  15 lat twórca i współtwórca projektów rozwojowych. Miłośniczka procesu ciągłego doskonalenia i usprawniania procesów. Wykładowca Coachingu w Wyższej Szkole Psychologicznej.  Autorka e-booka „Tu i teraz” , wielu artykułów w czasopismach oraz na portalach branżowych. Członek stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council).