Małgorzata Dudek 2

Małgorzata Dudek |  Kreatywny trener i coach.
Specjalista z obszaru  zarządzania, kompetencji osobistych oraz sprzedaży. W coaching specjalizacja w pracy z osobami wypalonymi zawodowo oraz w procesie zmiany nawyków.  Absolwentka kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coaching. Praktyk w zarządzaniu zespołami od 4 do 20 osób oraz większymi grupami projektowymi. Od  15 lat twórca i współtwórca projektów rozwojowych. Miłośniczka procesu ciągłego doskonalenia i usprawniania procesów. Wykładowca Coachingu w Wyższej Szkole Psychologicznej.  Autorka wielu artykułów w czasopismach oraz na portalach branżowych. Członek stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Specjalizuje się w tematach z zakresu kompetencji miękkich, zarządzania oraz sprzedaży. Posiada wiedzę popartą 13 letnim doświadczeniem  korporacyjnym jako osoba zarządzająca zasobami ludzkimi oraz doświadczeniem sprzedażowym wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej opartej na sprzedaży. Współpracowała z takimi firmami jak  ZUS, PZU Życie SA, OSI FOOD SOLUTIONS POLAND, Hotel Krasicki, RESERVED.