Kontakt

Akademia Kompas

Małgorzata Dudek

Tel. +48 500-181-698

e-mail : poczta@akademiakompas.pl

Małgorzata Bukowska-Selwon

Tel. +48 501-333-518

e-mail : malgorzata.bukowska@akademiakompas.pl

 

Kontakt z osobami zainteresowanymi Akademią Kompas, to jeden z najprzyjemniejszych elementów naszej pracy!

Biuro:  Jagiellońska 91A pok. nr. 6 ,  10-356 Olsztyn

(Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji)

Adres do korespondencji: Różnowo 59P, 11-001 Dywity

NIP: 7391170097

*  *  *

Regulamin:
PROCEDURA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI NIEPRZEWIDZIANYCH