KOMUNIKACJA

Nawiązywanie pozytywnych relacji zawodowych jest bardzo ważne, gdyż osoba pracująca spędza ponad połowę swojego czasu w pracy. Funkcjonowanie w życiu rodzinnym, społecznym oraz w pracy  nie jest możliwe bez komunikowania  się z innymi ludźmi.