INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

Cel szkolenia:

Celem szkolenia „Inteligencja emocjonalna i asertywność w zarzadzaniu” jest przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania pracownikami z wykorzystaniem zasad asertywności i inteligencji emocjonalnej. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy podczas szkolenia zdobędą kompetencje jak wzmacniać samoocenę oraz zdobędą umiejętności pozwalające na samokontrolę, czyli panowanie nad emocjami w zarządzaniu. Dzięki szkoleniu uczestnicy zwiększą skuteczność swojego sposobu zarządzania.   Uczestnicy nauczą się rozpoznawać własne stany emocjonalne oraz będą potrafili okazywać uczucia adekwatne do sytuacji. Wzmocnią relacje i kontakty ze współpracownikami, podniosą poziom swojej empatii

i asertywności. Z większą łatwością poradzą sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają uporządkowaną wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej i asertywności, znają znaczenie emocji w procesie zarządzania. Uczestnicy otrzymają niezbędne kompetencje, aby zdobytą wiedzę zastosować w praktyce.

Program:

 1. Po co nam inteligencja emocjonalna w zarządzaniu?
 • Podział, rola i schemat powstawania emocji.
 • IQ czy EQ – co decyduje o sukcesie w zarządzaniu zasobami ludzkimi?
 • Wykorzystanie EQ w zarządzaniu ludźmi.
 1. Wiedza o sobie jako czynnik efektywnego zarządzania emocjami.
 • Samoświadomość – autodiagnoza, uważność i obserwacja.
 • Ja realne, ja idealne i ja powinnościowe.
 • Samoocena a wzmacnianie pewności siebie.
 • Samokontrola – czyli jak panować nad impulsami w kontaktach międzyludzkich.
 • Metody i techniki radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami.
 1. Umiejętności społeczne w zarządzaniu.
 • Identyfikacja wewnętrznych przekonań w kontekście umiejętności społecznych.
 • Uświadamianie sobie uczuć i potrzeb innych osób, czyli empatia w praktyce
 • Asertywność – sztuka łagodnej stanowczości w komunikacji z pracownikami.
 • Postawa i umiejętności asertywne w zarządzaniu.
 • Efektywna komunikacja emocjonalna.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 • Sposoby wychodzenia z sytuacji trudnych.
 1. Podsumowanie szkolenia i action plan dla uczestników.

TerminSpytaj o nowy termin  poczta@akademiakompas.pl   

Godziny: 8:30-14: 30

Cena: 1900 zł

Trener prowadzący: Anna Wtulich-Smulska

Certyfikowany trener biznesu i coach z doświadczeniem ponad 700 dni szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach podnoszących kompetencje menedżerskie, sprzedażowych,

w projektach związanych z komunikacją i asertywnością, zarządzanie pokoleniami, inteligencją emocjonalną, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych oraz w coachingu kompetencyjnym i rozwojowym.

Projekty realizuje metodą warsztatową, techniką training on the job oraz wykorzystuje w praktyce metody coachingowe.

Specjalizacja Kompetencje menedżerskie, profesjonalna sprzedaż, techniki obsługi klienta, asertywność i komunikacja, feedback, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie pokoleniami, inteligencja emocjonalna, coaching kompetencyjny, zarządzanie czasem, train the trainer.

Ponad 10 letnie prowadzenie szkoleń, warsztatów i coachingu. Doradztwo biznesowe. Projektowanie szkoleń, podręczników, ćwiczeń, gier i narzędzi szkoleniowych.

Wykształcenie :

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – Administracja

Certyfikat Train the Trainer – Trener Biznesu

Certyfikat – Trener Zarządzania Zmianą

Certyfikat Coaching – Techniki Zaawansowane

Certyfikat Komunikacja interpersonalna i asertywność

Certyfikaty: Budowanie autorytetu trenera, Radzenie sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych, Kunszt feedbacku, Budowanie zaufania i relacji z grupą, Warsztatowe narzędzia pracy trenera

Certyfikat: Doradztwo zawodowe i personalne.