FOTOGRAFIA PRODUKTÓW NA POTRZEBY SOCIAL MEDIA

Termin:  21/03/2017

Godziny: 8:30-14: 30

Cena: 1900 zł

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami oraz nabycie kompetencji przez uczestników w zakresie standardów wykonywania zdjęć na potrzeby promocji w Social Media. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące planowania celów marketingowych, aranżowania sceny i wykonania zdjęcia o wysokiej estetyce przy użyciu dostępnego sprzętu fotograficznego. Będą potrafili również wy-edytować zgromadzony materiał oraz poddać go podstawowej obróbce.

Ramowy program usługi

Część wykładowa

 • Określenie celu i efektu jaki chcemy osiągnąć
 • Strategia marki
 • Wymiary i proporcje w zależności od celu
 • Kompozycja i aranżacja kadru
 • Rola detali oraz opowiadania historii
 • Potęga światła (zastane vs sztuczne)
 • Balans bieli

Część warsztatowa

 • Poznanie możliwości swojego aparatu lub telefonu
 • Zaaranżowanie sceny z wykorzystaniem światła zastanego dziennego
 • Zaaranżowanie sceny z wykorzystaniem światła zastanego sztucznego
 •  Zaaranżowanie sceny z wykorzystaniem światła sztucznego
 • Edycja i obróbka

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Efektem usługi jest nabycie umiejętności samodzielnego zaaranżowania i wykonania zdjęcia na potrzeby marketingu w social mediach z zachowaniem wysokiej estetyki i wymagań technicznych wybranego portalu.

Grupa docelowa:   Szkolenie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących samodzielnie marketing za pomocą social media.

 

Trener prowadzący: Jakub Chmielewski

Prowadzę pełnoetatową działalność fotograficzną i poświęcam jej cały swój czas. Bazą jest dla mnie prywatne studio w Olsztynie, niemniej działam na terenie całego kraju. Współpracuję na stałe z magazynem Made In Warmia & Mazury. Realizowałem sesje fotograficzne i reportaże m in. dla takich firm jak Melvit, Michelin, GLS czy Warta.

Współpracuję blisko z agencjami eventowymi oraz reklamowymi. Moje zdjęcia trafiały na opakowania markowych produktów, kampanie billboardowe i do prasy kolorowej.

Z racji wcześniejszego doświadczenia w branży e-commerce doskonale rozumiem potrzeby klientów prowadzących sklepy internetowe lub rozwijających marketing w social mediach.