EMPLOYER BRANDING – Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Cel:

Zdobycie umiejętności budowania strategii wizerunku pracodawcy u którego warto pracować. Zdobycie wiedzy w jaki sposób wdrażać najnowsze kanały budowania employer branding oraz zmieniać system zarządzania wpływający na identyfikację pracowników z marką oraz chęć pracy w danej organizacji. Podniesienie kompetencji myślenia strategicznego o rozwoju firmy.

Program szkolenia:

 1. Marka zaczyna się od komunikacji
 2. Kultura dialogu zamiast komunikacja „góra-dół”
 3. Wsłuchaj się z głos pracownika
 4. Zaangażowanie pracowników – Czym jest?, Po co?, Dla kogo?
 5. Czynniki budujące zaangażowanie.
 6. Zaangażowanie a wyniki biznesowe.
 7. Zaangażowanie a satysfakcja.
 8. Rola zarządu oraz rola managera w procesie budowania wizerunku
 9. Pracownik ambasadorem marki.
 10. Co kultura organizacji ma wspólnego ze światem EB
 11. Narzędzia Public Relations w procesie budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
 12.  Jak komunikować cechy marki wewnątrz organizacji?
 13. Zagrożenia dla wizerunku marki jako problem wewnętrzny – jak kontrolować content
 14. Zasady efektywnego projektu wewnętrznego zarządzania wizerunkiem marki
 15. Sposoby diagnozowania cech marki przedsiębiorstwa
 16. Misyjność organizacji i jej wpływ na pozyskiwania zaangażowanych pracowników i partnerów
 17. Zmiany na rynku pracy i w otoczeniu biznesowym w kontekście budowania wizerunku pracodawcy
 18. Kultura zchierarchizowana vs. Kultura empowermentu
 19. Strategie wprowadzania kultury zarządzania opartej na zasobach pracownika
 20. Strategii wprowadzania i zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie

 

Termin Spytaj o nowy termin  poczta@akademiakompas.pl   

Godziny 8:00-15:00

Cena – 2500 zł / po dofinansowaniu 500 zł 

Trener prowadzący: 

Małgorzata Dudek

W latach 2001 – 2009 pracownik Bank Handlowy / Citi. Osoba zarządzająca zespołami od 4 do 30 osób. Aktywny rekruter oraz audytor wewnętrzny. Realizator projektów budujących komunikacje wewnątrz organizacji oraz projektodawca i realizator badań satysfakcji pracownika jak również wdrażania planów naprawczych w zakresie satysfakcji pracowniczej.  Posiada doświadczenie w tworzeniu matrycy kompetencji oraz systemów ocen okresowych. Praktyk modeli ciągłego doskonalenia i systemów jakościowych. Realizator projektów związanych z tworzeniem map procesów,  optymalizacją procesów oraz tworzeniem procedur systemowych. Aktywny organizator projektów CSR , akcje fundacji Kronenberga oraz wewnętrznego ruchu  na rzecz rozwoju.

Ukończyła kierunku studiów to : Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coaching.

Ukończona szkoła trenerska  w Grupie ODiTK (Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego). Certyfikowany coach z akredytacją ICF na poziomie ACC oraz  Akademia Mediacji – 90 godz. Pełen kurs mediacyjny.

Wykładowca Coachingu w Wyższej Szkole Psychologicznej.

Autorka artykułów :

– Miesięcznik Benefit nr 1(13)/2013 o tematyce „ Trudne rozmowy z pracownikami”

– Miesięcznik Benefit nr 2(14)/2013 o tematyce „ Budowanie autorytetu menadżera”

– Miesięcznik Benefit nr 3 (15)/2013 o tematyce „Kreatywność w zarządzaniu”

– Miesięcznik Benefit nr 12/2013 o tematyce „ Efektywne rozwiązywanie konfliktów”

– Miesięcznik Benefit nr 6/2017 o tematyce „Znaczenie wewnętrznej komunikacji”

Członek stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council) oraz ICF (International Coach Federation).

Od  15 lat twórca i współtwórca projektów rozwojowych. Miłośniczka procesu ciągłego doskonalenia  i usprawniania procesów.  Celem  w procesie szkoleniowym jaki sobie stawia jest zdobycie umiejętności przez uczestników, którzy w sposób aktywny i bezpieczny szkoleniowo dokonują procesu zmiany .

Ziemowit Sosiński

Zarządzanie zespołami i przedsiębiorstwami, Strategie marketingowe i strategie komunikacji marki, Public Relations, sprzedaż, komunikacja interpersonalna, budowa marki osobistej, przywództwo. Doświadczenie korporacyjne na stanowiskach managerskich i handlowych w tym na managera sprzedaży w dziale Key Account (zarządzanie sprzedażą i relacjami z kluczowymi klientami handlu nowoczesnego w Polsce – sieci handlowe), budowa i wieloletnie prowadzenie firm branży marketingowej i reklamowej pracujących dla klientów w kraju i Europie.

Trener stworzył i od 15 lat zarządza firmami marketingowymi i reklamowymi. Jedna z nich stała się polskim liderem w zakresie reklamy tranzytowej obsługującą największych klientów w Polsce. Trener aktywnie buduje marki i zarządza zespołami. Od lat bierze aktywny udział w procesie sprzedaży i w negocjacjach największych kontraktów branżowych, a także w procesie obsługi kluczowych klientów. Trener od wielu lat współpracował i współpracuje z wieloma międzynarodowymi i krajowymi agencjami reklamowymi w ramach kampanii marketingowych dla różnym firm. Trener również buduje i wdraża strategie marketingowe i komunikacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także doradza firmom w zakresie public relations.

Pedagog – Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP,  

Specjalista z zakresu Public Relations – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie,

Certyfikowany Trener Biznesu – Akademia SET,

Certyfikowany Storyteller – Mistrzowska Szkoła Storytellingu Biznesowego w Biznesie,

Coach – Studium Zawodowe Coacha Biznesu NOVO w Warszawie.