EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM

Efektywność pracy i koncentracja na zadaniach świadczą o tym, że proces kształtowania się zespołu przebiegł pomyślnie. Za sukces w osiągnięciu celu zawsze odpowiedzialni są ludzie.