EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

Szkolenie „Efektywna współpraca w zespole projektowym” w Akademii Kompas pozwoli na podniesienie efektywności współpracy całego zespołu poprzez ustalenie najlepszych praktyk do zastosowania w żywym środowisku pracy.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do osób, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów występujących w organizacjach, w których pracują.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę między innymi na temat tego, co i w jaki sposób wpływa na poprawienie efektywności pracy zespołu projektowego, jak dobrze wyznaczać i realizować cele pracy zespołowej, jak budować plany awaryjne oraz umiejętnie zarządzać swoją pracą w czasie.

Specyfika szkolenia

Kurs trwa 8 godzin szkoleniowych, a jego cena obejmuje materiały szkoleniowe, zestaw narzędzi szkoleniowych oraz nadzór trenerski. Maksymalna liczba osób w grupie: 15.

 

Termin szkolenia: 25-26.09.2017r.

Godziny szkolenia:

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 20.07.2017r. – 19.09.2017r.

Miejsce szkolenia: ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn

Cena szkolenia: 1750zł netto. Szkolenie z możliwością dofinansowania.

Prowadzący:  Małgorzata Bukowska – Selwon

Małgorzata Bukowska – Selwon to twórca i realizator innowacyjnych projektów dla mikro i makro przedsiębiorstw . Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Promuje współpracę z klientem opartą na relacji, której efektem jest długofalowa współpraca. Wspiera w zakresie efektywności osobistej, przeprowadza klienta przez proces zmiany, pomaga w eliminacji utartych i nieskutecznych sposobów działania czy zmianie nawyków. Wierzy, że droga rozwoju jest piękna, czasem bardzo trudna ale zdecydowanie warta wysiłku. W większości obsługuje firmy produkcyjne, usługowe oraz spożywcze. Poza tym wspiera MŚP i Duże organizacje w rozwoju z zakresu HR.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:

 1. Zespół a grupa.
 2. Etapy rozwoju zespołu występujące w pracy projektowej.
 3. Role typologii osobowości i zespołowe oraz ich wykorzystanie.
 4. Różnice w komunikacji poziomej i pionowej.
 5. Elementy ułatwiające i utrudniające współpracę.
 6. Nawyki międzykulturowe i międzywydziałowe.
 7. Konstruktywna wymiana pomysłów i wykorzystywanie potencjałów.

Dzień drugi:

 1. Pro-aktywność zespołowa.
 2. Znaczenie wspólnych celów.
 3. Zasady ustalania i komunikowania celów
 4. Plany awaryjne i ich znaczenie w realizacji ustalonych zadań.
 5. Umiejętne reagowanie na sytuacje trudne.
 6. Metody zarządzania sobą w czasie i zadaniami w czasie projektu.
 7. Gra symulacyjna „Przygotowanie do oddania projektu”.
 8. Najlepsze praktyki do zastosowania w rzeczywistości.

 

KONTAKT:

Akademia Rozwoju Osobistego Kompas

Małgorzata Dudek

poczta@akademiakompas.pl

tel. +48 500 181 698