Dofinansowanie UE

 

cover-photo

 

Szkolenia i doradztwo  refundowane nawet w 80%.

 

Jeśli chcesz podnieść kompetencje swoich pracowników lub swoje korzystając ze środków EFS to możemy rozpocząć współpracę!

Firma Akademia Rozwoju Osobistego Kompas oferuje następujące usługi rozwojowe:

 • szkolenia otwarte
 • szkolenia zamknięte
 • doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich
 • doradztwo w zakresie rozwoju organizacji i jej marki
 • doradztwo w zakresie sprzedaży

Kto może skorzystać z refundacji?

 • MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu w województwie warmińsko-mazurskim)
 • przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym też osoby pracujące na własny rachunek (możliwy udział tylko osób zatrudnionych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego)


KORZYŚCI

 1. Refundacja do 70 000 zł dla każdego przedsiębiorstwa
 2. Poziom refundacji na poziomie 80% ( mikro i małe) oraz 50% ( średnie przedsiębiorstwa i proces doradztwa)
 3. Brak ograniczeń związanych z refundowaną kwotę na osobę lub na usługę
 4. Przedsiębiorca sam określa z jakiej usługi chce skorzystać
 5. Przedsiębiorcy wybierani z Bazy Usług Rozwojowych mają certyfikaty jakości więc świadczą usługi o wysokiej jakości
 6. Jest to jedyna możliwość w obecnej perspektywie dofinansowań na sfinansowanie szkoleń i doradztwa

Akademia Kompas posiada certyfikat ISO 9001-2008, który upoważnia do dofinansowań  dla szkoleń i doradztwa.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.