CSR

Przechwytywanie

 

Kluczowe elementy definicji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 • Dobrowolność
 • Długie zaangażowanie
 • Uwzględnienie interesu społecznego
 • Odpowiedzialność za skutki działania przedsiębiorstw

7 obszarów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Bez-nazwy-1

 

zestaw-cytatow-w-stylu-origami_23-2147562600

 

 

Korzyści z prowadzenia działalności CSR

Bez-nazwy-1

Korzyści zewnętrzne

 • Utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów i społeczeństwa,
 • Poprawa relacji przedsiębiorstwa z inwestorami, sektorem publicznym oraz społecznością lokalną,
 • Zwiększone zainteresowanie inwestorów i kontrahentów,
 • Wzrost pozycji konkurencyjnej firmy,
 • Większy dostęp do mediów i wzmocnienie marki,
 • Wzrost poziomu zaufania i lojalności klientów.

Korzyści wewnętrzne

 • Pomoc w pozyskiwaniu i utrzymaniu najcenniejszych specjalistów,
 • Wzrost poziomu zadowolenia u pracowników i ich lojalność,
 • Podniesienie jakości kultury organizacyjnej,
 • Zwiększenie wiedzy na temat potrzeb klientów,
 • Obniżenie kosztów wewnętrznych.


Międzynarodowe standardy CSR

Bez-nazwy-1

Norma ISO 26000 jest przeznaczona dla ogółu organizacji, zarówno biznesowych, jak też dla organów administracji rządowej oraz instytucji trzeciego sektora, w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W normie stosuje się pojęcie Social Responsibility pozbawione przedrostka Corporate w celu podkreślenia szerokiej bazy odbiorców instytucjonalnych, u których norma ta może znaleźć zastosowanie

Standard SA 8000 jest normą przeznaczoną do stosowania w systemie niezależnej weryfikacji, określającą wymogi w zakresie społecznej odpowiedzialności, jakie dane przedsiębiorstwo powinno spełniać. Norma ta obejmuje tylko niektóre ze wskaźników CSR, głównie te z obszaru przestrzegania podstawowych praw człowieka, praw pracowniczych oraz systemu zarządzania kapitałem ludzkim.

Przechwytywanie

Zapraszam tutaj: http://csr.parp.gov.pl/index/more/48962


Raport 2016 | Projekt AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Bez-nazwy-1

przechwytywanie

Raport dostępny w wersji online.