SCHOWAJ WŁASNE LĘKI DO KIESZENI…

Strach to kompan codziennego dnia. Czujemy go w różnych momentach swojego życia, także w tych które związane są z podjęciem nowych działań. Nie możemy absolutnie od niego uciekać, trzeba po prostu stanąć z nim w oko w oko.

8 PRZYKAZAŃ CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWEGO

Szczęście jest blisko, na wyciągnięcie ręki – z takimi słowami piosenki Piaska powinniśmy budzić się codziennie. Jak się okazuje, niejednokrotnie największą przeszkodą do osiągnięcia stanu zadowolenia jesteśmy my sami. Wystarczy jednak pozbyć się popularnych w naszym społeczeństwie tendencji negatywnych wpływających na pogorszenie naszego samopoczucia nawet gdy nasze życie nie jest wcale na tak złym poziomie.

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM

Efektywność pracy i koncentracja na zadaniach świadczą o tym, że proces kształtowania się zespołu przebiegł pomyślnie. Za sukces w osiągnięciu celu zawsze odpowiedzialni są ludzie.

BUDOWANIE AUTORYTETU MENEDŻERA

Słowo ,,autorytet” często kojarzy się ze zjawiskiem wyjątkowym, nadzwyczajnym… Na początek warto spojrzeć na słowo ,,autorytet” nie jak na coś bardzo szczególnego, osiąganego tylko przez nielicznych. W dzisiejszych czasach są coraz lepsze warunki ku temu, by znacznie więcej osób, niż się powszechnie sądzi, mogło uchodzić za autorytet.

KREATYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

Kreatywność jest coraz bardziej rozpowszechnionym zjawiskiem. Każdy, bez względu na zajmowane stanowisko, płeć czy wiek, jest kreatywny w charakterystyczny dla siebie sposób.

KOMUNIKACJA

Nawiązywanie pozytywnych relacji zawodowych jest bardzo ważne, gdyż osoba pracująca spędza ponad połowę swojego czasu w pracy. Funkcjonowanie w życiu rodzinnym, społecznym oraz w pracy  nie jest możliwe bez komunikowania  się z innymi ludźmi.

EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Konflikt – czym on jest? Czy zawsze musi się kojarzyć z czymś złym? Jak może nam pomóc w zmianie i zaangażowaniu? Konflikt można rozpatrywać jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych.