Budowanie autorytetu menedżera

Słowo ,,autorytet” często kojarzy się ze zjawiskiem wyjątkowym, nadzwyczajnym…

Na początek warto spojrzeć na słowo ,,autorytet” nie jak na coś bardzo szczególnego, osiąganego tylko przez nielicznych. W dzisiejszych czasach są coraz lepsze warunki ku temu, by znacznie więcej osób, niż się powszechnie sądzi, mogło uchodzić za autorytet.

Zdobycie autorytetu wśród pracowników to bardzo ważna część pracy menedżera. Jeśli pracownicy mu nie zaufają, wówczas zespół, z którym współpracuje, nie będzie osiągał długoterminowych sukcesów, inspirował się do wprowadzania zmian czy realizował wizji pracy firmy, w której pracuje.

Autorytet to klucz do motywacji, osiągania wspólnych celów czy mobilizacji do pracy.

W obecnych czasach instytucje i organizacje poszukują odpowiedzi na pytanie: jaki powinien być menedżer będący autorytetem?

Badacze coraz częściej podkreślają, że menedżer posiadający autorytet to osoba, która łączy trzy bardzo ważne w zarządzaniu obszary:

  • budowanie partnerskich relacji,
  • nastawienie na zadania,
  • zarządzanie zmianą.

Warto zwrócić uwagę, że awansując, przechodzimy do innego wymiaru, związanego z odpowiedzialnością za siebie, za firmę, w której pracujemy, ale przede wszystkim za ludzi, którymi przyszło nam zarządzać. Wobec tego nasuwa się pytanie: jak to zrobić, aby pogodzić interesy wszystkich stron?

Zbudowanie zaufania jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w dosyć skomplikowanym świecie, w którym nie do końca umiemy się odnaleźć. By sobie z tym poradzić, musimy polegać na ludziach, organizacjach czy firmach, które zapewnią nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Menedżer, który zdobędzie autorytet, pomoże nam podejmować ryzyko codziennego życia, w którym często konfrontujemy się z naszymi lękami czy obawami. Mimo tego, że autorytet i zaufanie są bardzo ważne, wielu menedżerów nie myśli o nich jako o faktycznej potrzebie. W pracy skupiają się na wykazaniu się swoją wiedzy czy kompetencją, a na budowanie zaufania wśród swoich pracowników poświęcają bardzo mało czasu.

Kiedy na prowadzonych przeze mnie szkoleniach proszę osoby zarządzające o wypisanie obszarów ich pracy, na które byli szczególnie wyczuleni w przeciągu ostatniego tygodnia, raczej nie ma tam motywowania, budowania autorytetu czy zaufania.

Co może pomóc menedżerowi, który chce zdobyć większy autorytet?

Na pewno ważnym czynnikiem jest otwarta i szczera komunikacja. Traktowanie ludzi jako kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników. Dotrzymywanie obietnic i postanowień. Trzeba przy tym pamiętać, aby nie obiecywać złotych gór, bo one po prostu nie istnieją. Jeśli zdecydujecie się obiecać podwyżkę czy awans, musicie być w stu procentach pewni, że będziecie mogli tą przysłowiową „złotą górą” obdarować waszego pracownika. Ważne jest również, aby słuchać swoich podwładnych i doceniać to, co mówią lub co proponują.

Każdy menedżer poza tym musi ufać samemu sobie, zwłaszcza swojej zdolności do bezstronnej oceny sytuacji. Musi budować pewność siebie, kontrolować swoje nastroje i ufać swoim emocjom.

Zadaj sobie kilka pytań:

  1. Czy traktujesz ludzi w swojej firmie z szacunkiem, aktywnie ich słuchasz, akceptujesz ich pomysły, opinie, dajesz im prawo do odmowy z przekonującą argumentacją ?
  2. Czy pozostajesz z ludźmi w swojej firmie w interakcji i przekazujesz im informacje zwrotne, wskazujesz im kierunek i wspierasz w takim zakresie w jakim tego potrzebują ?
  3. Czy pokazujesz im wspólne cele, angażujesz w rozwijanie zasobów, informujesz o tym, czego od nich oczekujesz i na co mogą liczyć z twojej strony?
  4. Czy w komunikacji panujesz nad emocjami, dostarczasz danych obietnic, starasz się rozumieć ludzi, a nie ich obwiniać?

Do jakich wniosków doszedłeś ?

Czy jest jakiś obszar, który wymaga zmiany i rozwoju w twojej postawie/zachowaniu?

Autorytet dotyczy konkretnej dziedziny, obszaru działania, jest umiejscowiony w określonych warunkach produkcyjnych lub personalnych.

Pamiętaj – zdobycie autorytetu wśród pracowników to bardzo ważna część pracy menadżera.  Powodzenia w działaniu

Autor: Małgorzata Dudek