Akademia Sprzedaży – Strategiczne projektowanie procesów sprzedażowych z uwzględnieniem nowoczesnych działań marketingowych

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z poziomu strategicznego zestawu technik i taktyk sprzedaży, nabycie umiejętności prezentacji produktów i usług, nabycie umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientami. Poznanie wielu narzędzi związanych z marketingiem, PR i nowymi technologiami, które posłużą do możliwie najbardziej efektywnych działań sprzedażowych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

– Proces projektowania sprzedaży w 3 etapach
(Pre-sell, Action-sell, Post-sell)
– Typy klientów (progi informacyjne)
– Systemy reprezentacji
– Reguły wywierania wpływu w procesie sprzedaży
– Motywacja i automotywacja
– Dlaczego ludzie kupują ?
– Techniki budowania relacji z klientem
– Analiza potrzeb – wykryj lub wykreuj
– Sztuka prezentacji produktów i usług
– Technika Elevator Story
– Sprzedaż poprzez emocje – jak docierać do lewej półkuli mózgu
– Techniki zamykania sprzedaży (technika 3 i 5 pytań)
– Techniki reagowania na obiekcje i identyfikacja prawdziwych obiekcji
– Strategia sprzedaży AIDA
– Co to są Macierze Klientów ?
– Pozytywne i negatywne obrazowanie

EFEKTY USŁUGI:

Uczestnik poznał skuteczne techniki i taktyki działające podczas procesu sprzedaży i kontaktach z klientami. Zdobył kompetencje marketingowego myślenia o sprzedaży w procesie obsługi klienta oraz rozwinął umiejętności społeczne w zakresie budowania długotrwałych relacji z klientami.

GRUPA DOCELOWA:
Pracownicy działów sprzedaży

 

Termin: 22-23/10/2018
Czas trwania: 08:30-14:30
Miejsce: Elbląg
Cena: 2500 zł. Możliwość uzyskania dofinansowania
Trener: Ziemowit Sosiński
Stworzył i od 15 lat zarządza firmami marketingowymi i reklamowymi. Jedna z tych firma stała się polskim liderem w zakresie reklamy tranzytowej obsługującą największych klientów.
Od lat bierze aktywny udział w procesie sprzedaży i w negocjacjach największych kontraktów branżowych, a także w procesie obsługi kluczowych klientów. Od wielu lat współpracował i współpracuje z wieloma międzynarodowymi i krajowymi agencjami reklamowymi w ramach kampanii marketingowych dla różnym firm. Również buduje i wdraża strategie marketingowe i komunikacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także doradza firmom w zakresie public relations.

KONTAKT:

Akademia Rozwoju Osobistego Kompas

Małgorzata Dudek

poczta@akademiakompas.pl

tel. +48 500 181 698