Adam Wunderlich

Adam Wunderlich – certyfikowany trener, wieloloetni praktyk w dziedzinie wdrażania i wprowadzania udogodnień w pracy biurowej za pomocą aplikacji MS EXCEL. Przeprowadzonych ok. 300 h zajęć z excel od podstawy do poziomu zaawansowanego, przygotowanie ok. 100 grup z różnych firm do wdrożenia aplikacji Excel w firmie w celu usprawnienia i uporządkowania pracy.